tidreviews

tidreviews

คลังเลื่อนแผนจัดเก็บภาษีขายหุ้น ชี้จังหวะยังไม่เหมาะสม

ปลัดคลังเผย คลังเลื่อนแผนจัดเก็บขายหุ้น Transaction Financial Tax ชี้สถานการณ์เศรษฐกิจไม่เอื้อ ด้านกรมสรรพากรระบุไม่กระทบเป้าจัดเก็บในปีงบ 65...