tidreviews

tidreviews

“ศุภชัย เจียรวนนท์” มองธุรกิจยุคใหม่สู่เทคโนโลยีคนไอทีขับเคลื่อน

"ศุภชัย เจียรวนนท์" บิ๊กบอสซีพี มองธุรกิจยุคใหม่ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร เน้นพลังงานสะอาด ลดการใช้ก๊าซและน้ำมันเพื่อลดปัญหาภาวะเรือนกระจก...