tidreviews

tidreviews

“ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง”ทางรอดอสังหาฯปี65

หลังเผชิญโควิด-19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ประกอบการอสังหาฯปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ก่อนถูกดิสรัปชั่น...