tidreviews

tidreviews

“ศุภชัย เจียรวนนท์” มองธุรกิจยุคใหม่สู่เทคโนโลยีคนไอทีขับเคลื่อน

“ศุภชัย เจียรวนนท์” บิ๊กบอสซีพี มองธุรกิจยุคใหม่ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร เน้นพลังงานสะอาด ลดการใช้ก๊าซและน้ำมันเพื่อลดปัญหาภาวะเรือนกระจก เชื่ออินเทอร์เน็ตจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร เร่งปั้นเด็กไอทีรับเทรนด์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP เปิดเผยในงานสัมมนา “เศรษฐกิจไทยปี 2565 ความท้าทายและโอกาสใหม่” ว่าการทำธุรกิจยุคใหม่ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร เพราะปัจจุบันเน้นเรื่องของพลังงานสะอาด และการใช้ก๊าซและน้ำมันจะลดลง เพื่อลดปัญหาภาวะเรือนกระจก เพราะทั่วโลกรณรงค์ทำให้ทุกประเทศต้องร่วมมือกัน ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานอย่างไฟฟ้าจะสูงขึ้น เพราะยุคปัจจุบันไม่ว่าการทำงานหรือหรืออื่นๆ ปรับเปลี่ยนไป คนหันมาใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น แทบทุกธุรกิจต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต

ขณะที่มองว่าปีนี้หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เชื่อว่าไม่นานโควิด-19 จะกลายเป็นโรคธรรมดาที่รักษากันได้คล้ายๆ ไข้หวัดทั่วไป จึงไม่น่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจเหมือนช่วงการระบาดแรกๆ ที่ตระหนกเพราะยังหาหนทางรักษา ดังนั้น เชื่อว่าทิศทางเศรษฐกิจน่าจะขับเคลื่อนไปได้ แม้ทั่วโลกจะรับรู้ถึงผลกระทบจากตัวเลขเงินเฟ้อที่สหรัฐฯ ประกาศออกมาที่ 7.5% และนั่นทำให้ต้นทุน วัตถุดิบหลายอย่างเพิ่มขึ้น และเชื่อว่าสหรัฐฯ จะมีนโยบายการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ สำหรับไทยนั้นเรียกได้ว่า hyper inflation มาจากการนำเข้าน้ำมัน วัตถุดิบในการผลิตสูงขึ้น การขนส่ง การขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ดังนั้น การบริหารงานยุคหลังโควิดและในอีก 5 ปีข้างหน้า พัฒนาสินค้าเกษตรและส่งเสริม SME สร้างวิสาหกิจชุมชน smart farming ด้านโลจิสติกส์ ส่งเสริม EEC smart city เป็นต้น ส่วนบุคลากรนั้นจะต้องปั้นนักวิทยาศาสตร์ เพราะไทยเราควรส่งเสริมเด็กที่จบด้านวิศวกรรม และไอที เพราะยุคสมัยนี้ การทำงานยุคดิจิทัลต้องอาศัยความชำนาญด้านเทคโนโลยี ในส่วนของซีพี เองใช้ระบบไอทีต่อเนื่องมา เพราะพฤติกรรมของคนยุคใหม่เปลี่ยนไป คนจะไม่เดินทาง การสั่งอาหาร การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ สามารถทำผ่านอินเตอร์เน็ตได้

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket