tidreviews

tidreviews

ธปท.ประกาศแผนออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยปี’65

 

ธปท.ประกาศแผนออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศปี’65 ย้ำ ดูแลสภาพคล่องในตลาดการเงินให้เหมาะสม-คำนึงแผนกู้เงินภาครัฐรองรับมาตรการฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19

วันที่ 4 มกราคม 2565 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกพันธบัตร ธปท.อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีสภาพคล่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ธปท.ได้สื่อสารแผนการออกพันธบัตร ธปท.ประจำปีมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดสามารถวางแผนบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้นนั้น

โดยในปี 2565 ธปท.วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. โดยคำนึงถึงแผนการกู้เงินซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ของภาครัฐเพื่อรองรับมาตรการฟื้นฟูผลกระทบจาก COVID-19 เป็นสำคัญ โดย ธปท.และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. เพื่อให้อุปทานรวมของพันธบัตรอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ธปท.วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. อิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate : THOR) เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างต่อเนื่อง

สำหรับแผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1.การลดวงเงินและความถี่ในการประมูลพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี

เพื่อเสริมความต้องการลงทุนของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 3 ปี ถึง 5 ปี ซึ่ง สบน.วางแผนจะประมูลเพิ่มขึ้น
ในปี 2565 ทั้งนี้ สำหรับพันธบัตร ธปท. รุ่นอายุ 2 ปี ที่จะเริ่มประมูลในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ธปท.จะลดความถี่การประมูลจากทุกเดือนเป็นเดือนเว้นเดือน และลดจำนวนครั้งการ re-open จาก 5 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อรุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความถี่การประมูล (สำหรับพันธบัตร ธปท. รุ่น BOT23NA จะยังคงการ re-open 5 ครั้ง และประมูลทุกเดือนจนถึงเดือนเมษายน 2565 ตามที่ได้ประกาศไว้)

ทั้งนี้ ธปท.ยังงดประมูลพันธบัตร ธปท. ประเภทจำหน่ายเป็นส่วนลดรุ่นอายุ 6 เดือน และประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 3 ปี เช่นเดียวกับปี 2564 ซึ่งเป็นรุ่นอายุที่ สบน.มีแผนประมูลอย่างสม่ำเสมอ

 

2.การเพิ่มวงเงินและรุ่นอายุพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR FRB) ธปท.วางแผนออกพันธบัตร THOR FRB เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR
อย่างต่อเนื่อง

โดยเพิ่มวงเงินประมูล THOR FRB รุ่นอายุ 6 เดือน และ 1 ปี ตามความต้องการลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งออกพันธบัตร THOR FRB รุ่นใหม่ คือ รุ่นอายุ 2 ปี ซึ่งจะเริ่มประมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2565 โดยประมูลทุกเดือนคู่ (สลับกับพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี) และ re-open รุ่นละ 2 ครั้ง

สำหรับการประมูลพันธบัตรรายเดือน ธปท.จะพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดพันธบัตร รวมถึงแผนการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในแต่ละช่วงเวลา โดย ธปท.จะประสานงานกับ สบน.อย่างใกล้ชิด และจะประกาศตารางประมูลพันธบัตร ธปท.ให้ตลาดทราบล่วงหน้าทุกเดือนผ่านทาง website ของ ธปท. เช่นที่เคยปฏิบัติมา

LTF ครบไถ่ถอน ม.ค. 1.1 หมื่นล้าน ทรีนิตี้ประเมินไม่กระทบตลาดหุ้นไทย

“ทรีนิตี้” ชี้เม็ดเงินกองทุน LTF ที่ผู้ลงทุนถือครองครบไถ่ถอน 7 ปีในเดือน ม.ค.65 มูลค่า 1.1 หมื่นล้านบาท ไม่ส่งผลกระทบตลาดหุ้นไทย เชื่อกองทุนเตรียมสภาพคล่องไว้รองรับแล้ว

วันที่ 4 มกราคม 2565 นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด กล่าวว่า กรณีที่กองทุน LTF ที่ผู้ลงทุนถือครองมาครบ 7 ปีจะไถ่ถอนนั้น ประเมินว่าในเดือนมกราคมนี้จะมีมูลค่าเม็ดเงินราว 11,000 ล้านบาท ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยแต่อย่างใด เพราะกองทุนต่างๆ น่าจะเตรียมสภาพคล่องไว้รองรับแล้ว

เห็นได้จากการขายหุ้นไทยของนักลงทุนสถาบันช่วงปลายปีที่ขายสุทธิไปกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท เชื่อว่าสามารถรองรับ LTF ที่จะไถ่ถอนได้เพียงพอแล้ว ที่สำคัญน่าจะทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้หันกลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทยได้ในช่วงเดือนมกราคม ดังภาพที่เคยเกิดขึ้นมาตลอด 8 ปีที่ผ่านมาที่เปิดให้มีการไถ่ถอนกองทุน LTF ที่ครบกำหนด